Oficiální stránky Duchovní služby Armády České republiky

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do jejich služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají.

Motivem pro službu vojenských kaplanů je parafráze zásadní věty z dokumentu katolické církve Radost a naděje, která říká: "Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.

Ve službě duchovních v armádě se tedy nejedná o misijní hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří.

Tato služba je náročná a my vojenští kaplani jsme velmi vděční, že v ní nejsme sami, že mezi sebou vytváříme ekumenické společenství, jež nás posiluje, že máme jistotu podpory mnoha lidí z různých církví, kteří se za nás modlí, že ve vlastní modlitbě nalézáme Boží posilu. Velmi si vážíme také vzájemně se doplňující spolupráce s vojenskými psychology, vrchními praporčíky a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.
 
Bohoslužba ve Vyškově

K oslavám výročí ve Vyškově patřila i bohoslužba

Publikováno: 16.9.2016 Autor: zp

Významnou součástí oslav 80. výročí založení posádky a 20. výročí vzniku vyškovské vojenské akademie, byla slavnostní bohoslužba v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově.

Etický seminář na řece Moravě

Etický seminář na řece Moravě

Publikováno: 22.8.2016 Autor: zp

„Přijměte vestu, která zabezpečuje vaši bezpečnost. Plavte po toku řeky bezpečně, abyste v pořádku dorazili k cíli své cesty. Jednejte vždy s rozvahou a chraňte si motivaci pro svou cestu.“ ...

Společenské setkání v pastoračním centru v Lulči

Společenské setkání v pastoračním centru v Lulči

Publikováno: 7.7.2016 Autor: zp

Duchovní služba Armády České republiky připravila na 5. července 2016 společenské setkání ve svém pastoračním centru v Lulči. Vojáci, jejich rodiny, vzácní hosté z řad armády, místní samosprávy a církví, tak mohli prožít příjemné chvíle a odpočinout si.

Setkání těch, kdo zůstali doma

Publikováno: 29.6.2016 Autor: Anonym

Dne 24. června od 14:00 hodin se na útvarovém klubu 44. lehkého motorizovaného praporu generála Josefa Ereta v Jindřichově Hradci uskutečnilo již druhé „Setkání těch, kdo zůstali doma“. Setkaly se rodiny vojáků, kteří jsou v současné době na výcvikové misi v Mali.

Nahoru