Kaplani pomáhají budovat ducha spolupráce

U ženistů je samozřejmostí, že kaplani přinášejí do výcviku témata k rozvoji lidského rozměru ve službě. Při posledních nočních střelbách bylo jedno z výcvikových témat taktická evakuace, do které kaplani vložili teambuildingové prvky. V rámci odsunu raněného muselo družstvo zdolat „elektrický ohradník“, kde mělo za úkol projít lanovou překážkou, aniž by došlo k dotyku s lanem. Ke zdárnému splnění této výzvy byla nutná spolupráce a koordinace celé skupiny.

Úspěšné vystoupení VUS Ondráš v Pastoračním centru Duchovní služby AČR

Dne 7. září 2018 se v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči uskutečnilo vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš. Program „Taneční miniatury“ navázal na zářijové koncerty, které se v pastoračním centru konají posledních několik let.

Etické semináře u 15. ženijního pluku

V letošním létě se uskutečnily čtyři týdny etických seminářů u ženistů, kterých se zúčastnilo na sto vojáků. V programech, které jsou zaměřeny na podporu lidské roviny služby vojáků, se objevily témata spolupráce, odpočinku ve službě, motivace pro službu vojáka, životních hodnot nebo důležitosti rodinného zázemí pro vojáka v činné službě.

Noc kostelů v uniformě

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech a vojenská kaple sv. Barbory v Hranicích otevřely své brány návštěvníkům 25. května 2018 při letošní „Noci kostelů“.

Lurdy – MÍR NA ZEMI

Jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve francouzských Lurdech již po šedesáté hostilo vojáky, kteří se na toto místo pod zasněženými vrcholky Pyrenejí přišli modlit za mír, za své zemřelé kolegy, za usmíření a na mnoho dalších úmyslů jak sdílených tak soukromých. Pouti se účastnila i stočlenná delegace Armády České republiky vedená armádním generálem Josefem Bečvářem.

Vzpomínková bohoslužba za zemřelé příslušníky Vojenské policie

Dne 15.března 2018 se ve vojenském kostele Jana Nepomuckého v Praze konala pietní bohoslužba věnovaná památce vojenských policistů z dnes již neexistujícího Útvaru speciální operací (SOG) Vojenské policie Milana Štěrby a Jiřího Schamse zesnulých na následky útoku  sebevražedného atentátníka v roce 2008 v afghánském městečku Gerešk.

Vzpomínková lavička válečných veteránů se vydala na cestu do Velké Británie

Dnes ve 13 hodin požehnal ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech vojenský kaplan Posádkového velitelství Praha mjr. Petr Fiala poutníkům. Ti v rámci akce "Cesta poděkování, úcty a pokory" odhalí 11. listopadu 2017 v Den válečných veteránů na hřbitově Brookwood ve Velké Británii vzpomínkovou lavičku válečných veteránů. Tento hřbitov je místem posledního odpočinku našich vojáků, kteří se za 2. světové války zapojili do bojů o Británii i osvobození Evropy.

Stránky

Subscribe to kaplani.army.cz RSS

Nahoru