Vzpomínková lavička válečných veteránů se vydala na cestu do Velké Británie

Dnes ve 13 hodin požehnal ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech vojenský kaplan Posádkového velitelství Praha mjr. Petr Fiala poutníkům. Ti v rámci akce "Cesta poděkování, úcty a pokory" odhalí 11. listopadu 2017 v Den válečných veteránů na hřbitově Brookwood ve Velké Británii vzpomínkovou lavičku válečných veteránů. Tento hřbitov je místem posledního odpočinku našich vojáků, kteří se za 2. světové války zapojili do bojů o Británii i osvobození Evropy.

Ekumenická bohoslužba za vlast

Kaple svaté Barbory v areálu kasáren v Hranicích se stala dne 24. října 2017 místem modlitby za naši vlast. Ekumenickou bohoslužbu u příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého státu společně připravili duchovní sedmi křesťanskch církví z Hranic a okolí. Mezi ně patřili i hraničtí vojenští kaplani kpt. Daniel Waclawek z velení 7. mechanizované brigády a npor. Rostislav Strojvus, kaplan 71. mechanizovaného praporu.

Pastorační centrum v Lulči ožilo dalším koncertem

Dne 15. září 2017 se v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči uskutečnil již tradiční zářijový promenádní koncert, tentokrát Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

Mezi prvořadé povinnosti tohoto renomovaného tělesa patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě. Hudebně doprovází především průběh státních návštěv prezidentů a čelných představitelů zemí pozvaných prezidentem republiky a také se účastní spolu s čestnou jednotkou Hradní stráže nástupních audiencí velvyslanců.

Řeka jako symbol plynutí života

V měsíci červenci a srpnu uspořádali vojenští kaplani etické semináře u 15. ženijního pluku. Cvičilo se na řece Morava. Etický seminář byl organizován jako třídenní výcvik s plavbou na řece. Ta měla sloužit jako symbol plynutí života a času.

Bohoslužba vyslání Michala Balka

Dne 22. srpna 2017 byl nový vojenský kaplan kpt. Mgr. Michal Balek, duchovní Československé církve husitské, pověřen službou v Armádě ČR. Při bohoslužbě vyslání složil nový vojenský kaplan 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice slib vojenského kaplana do rukou kardinála Dominika Duky, předsedy České biskupské konference a Daniela Ženatého, předsedy Ekumenické rady církví.

Deset let slouží vojákům pastorační centrum v Lulči

Dne 5. července 2017 proběhlo tradiční společenské setkání v Pastoračním centru Duchovní služby Armády České republiky v Lulči, které připravuje pro vojáky, jejich rodiny a další hosty Duchovní služba Armády České republiky. Právě před deseti lety bylo toto místo slavnostně otevřeno.

Společenskému večeru předcházela mše v místním kostele sv. Izidora, kterou celebroval Mons. Tomáš Holub, první hlavní kaplan po roce 1989 a současný plzeňský biskup.

Výcvik upevňuje lidská přátelství

Ve čtvrtek 29. června 2017 se uskutečnil v posádce Bechyně závod Iron Engineer, kterého se zúčastnilo i kaplanské družstvo ve složení kpt. Jan Böhm, kpt. Petr Šabaka a npor. Gabriela Horáková. V závodě dlouhém 10 km bylo nutné překonat řadu překážek, proběhnout vodou či blátem.

Závod však nebyl jen závoděním, ale také lidským setkání vojáků z mnoha útvarů napříč republikou. Častokrát bylo slyšet pozdravy kamarádů, kteří se setkali po několika letech. „I my kaplani jsme potkali mnoho kamarádů a známých z armády“.

Noc ve vojenském kostele

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech byl 9. června 2017 otevřen do pozdních nočních hodin a přivítal několik stovek návštěvníků. Přilákal je program, připravený Duchovní službou Armády České republiky pro letošní „Noc kostelů“.

Stránky

Subscribe to kaplani.army.cz RSS

Nahoru