Úvodní stránka > Ohlédnutí za posledním ročníkem

Ohlédnutí za posledním ročníkem

59. mezinárodní vojenská pouť do Lurd

Francouzské Lurdy zaplnili o víkendu vojáci. Již po devětapadesáté se v jednom z nejznámějších poutních míst světa konala mezinárodní vojenská pouť. Tato tradice začala v roce 1958, kdy se na toto místo přijeli společně modlit za mír vojáci Německa a Francie.

Poutníci ze 40 armád reprezentovali 19. - 21. května 2017 své země. Pod vlajkou České republiky přijelo do Lurd téměř sto vojáků a občanských zaměstnanců s rodinnými příslušníky i studentů vojenských škol. Pouti se v roli oficiálních zástupců ozbrojených sil ČR účastnili zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Petr Mikulenka a hlavní kaplan plukovník Jaroslav Knichal.

Program letošní pouti se výrazně nelišil od předchozích ročníků. Součástí byla mezinárodní setkání - zahajovacího ceremoniálu v pátek večer, pietního aktu u památníku obětí válek a slavnostního průvodu se svícemi v sobotu večer a závěrečné bohoslužby v neděli dopoledne.

Mimo mezinárodních setkání je v programu poutě pamatováno i na národní programy jednotlivých delegací. Pro české účastníky byl tento program našimi vojenskými kaplany připraven na sobotu. Čeští účastníci se společně vyfotografovali před Růžencovou bazilikou. Přešli k místu, kde poutníci zapalují své svíce. Vojenský kaplan Jiří Zedníček se u naší svíce pomodlil za příslušníky ozbrojených sil ČR, jejich rodiny i ty, kteří svůj život či zdraví obětovali za naši zemi. Svíci poté zapálil generál Mikulenka. Následovala česká mše v bazilice neposkvrněného početí. Jejím hlavním celebrantem byl hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal a kázal kaplan univerzity obrany Jan Pacner. V poledne generál Mikulenka navštívil v doprovodu hlavního kaplana plukovníka Knichala vojenský tábor. Pozdravili vojáky a studenty ubytované ve vojenském táboře a společně se naobědvali v polní kuchyni. Odpoledne čeští poutníci společně prošli zastavení křížové cesty, která slovem provázel kaplan Zoubek.

Mezinárodní vojenská pouť nabízí prostor k modlitbě, ztišení, ale i setkání s kolegy ze zahraničí. Pro mnoho účastníku je obohacením poznat tradice jiných armád, jiní vítají možnost ověřit si své jazykové schopnosti. Pro studenty vojenských škol je to mnohdy první zkušenost se zahraničním prostředím a jedinečná možnost seznámit se s kadety zahraničních vojenských škol.

Další fotografie a videa naleznete na stránkách francouszké vojenská duchovní služby nebo u článku na našem webu.

Společná fotografie.

 

Nahoru