Úvodní stránka > Pro zájemce o účast v roce 2018

Pro zájemce o účast v roce 2018

Informace pro zájemce o účast na 60. mezinárodní vojenské pouti do Lurd

Přijímámí přihlášek bylo ukončeno. Duchovní služba AČR informovala všechny zájemce emailem o výběru účastníků na letošní pouť. V případě pochybností či dotazů nás kontaktujte emailem na chaplaincy.czech@gmail.com příp. volejte na 973 216 075. 

Duchovní služba AČR a Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále VLRZ) zvou vojáky z povolání, občanské zaměstnance a válečné veterány k účasti na jubilejní vojenské pouti do Lurd, která proběhne ve Francii ve dnech 18.-20. května 2018.

 

Následující informace budeme průběžně doplňovat a upravovat na základě informací francouzských organizatorů. Poslední aktualizace proběhla 17. 2. 2018.

 

Program pouti

Program pouti má i reprezentativní chrakter, proto se ho všichni vojácí účastní v uniformách vz. 97. Ubytovaní ve vojenském táboře jsou navíc povinni pohybovat se po táboře v polních uniformách vz. 95.

Pátek 18. května 2018

                           příjezd do Lurd, ubytování volný program (prohlídka města)
16:00 – 17:00     mezinárodní zahajovací ceremoniál /bazilika Pia X./
(20:00 – 21:30    vigílie smíření)

Sobota 19. května 2018
  9:30 - 10:00     společná fotografie a zapálení svíce za české vojáky
10:30 - 11:30     česká mše
11:45 - 12:30     česká křížová cesta
(14:00 - 15:30    vystoupení vojenských hudeb na různých místech města)
16:30 – 17:30     ceremoniál u pomníku obětí válek /náměstí Peyramale/
21:00 – 23:00     průvod světla se svícemi
(23:00 – 24:00    večerní  adorace)

Neděle 20. května 2018
9:30 – 11:30       mezinárodní mše a zakončení pouti /bazilika Pia X./
                           odjezd z Lurd

Kdo se může účastnit?

Žadatelem o účast na vojenské pouti může být pouze voják z povolání, občanský či státní zaměstnanec ozbrojených sil a až 2 členové jeho rodiny. Dále studenti vojenských škol (bez rodinných úříslušníků) a váleční veteráni.

Za rodinu vojáka, občanského či státního zaměstnance ozbrojených sil se považují osoby, které mají trvalý pobyt na území našeho státu a žijí s ním v domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní, osvojené nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě vymezené v ustanovení § 11 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K družce se jako k osobě podle věty druhé přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena na stejné adrese k trvalému pobytu.

Účast rodičů či sourozenců není, bohužel, možná. Není ani možné, aby se pouti účastnil samostatně pouze rodinný příslušník.

Doprava

Leteckou přepravu účastníkům poutě zajišťuje vlastními prostředky ministerstvo obrany. Upozorňujeme, že se jedná o mezinárodní let a platí zde stejná pravidla jako u komerčních letů. Není proto možné přepravovat nebezpečné látky, nože, zbraně, tekutiny atd.   

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelu kategorie 2* a pro vojáky z povolání (bez rodinných příslušníků) a studenty vojenských škol také ve stanovém táboře francouzské armády.

Přímo v Lurdech bude po celou dobu trvání pouti přítomen delegát VLRZ.

Ubytování v hotelu

Předpokládaná cena pobytu je 3.600,-Kč za osobu.

Cena zahrnuje

  • občerstvení na palubě letadla;
  • dva noclehy se snídaní ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji hotelu Duchesse Anne;
  • účastnický poplatek - odznak účastníka 60. mezinárodní vojenské pouti.

Cena nezahrnuje

  • obědy, večeře;
  • cestovní pojištění (doporučujeme sjednat).

Ubytování ve stanovém táboře

Předpokládaná cena pobytu je 950,-Kč za osobu. Stany jsou vybaveny lehátky, je nutné mít vlastní spací pytel.

Cena zahrnuje

  • občerstvení na palubě letadla;
  • účastnický poplatek - odznak účastníka 60. mezinárodní vojenské pouti.

Cena nezahrnuje

  • stravu. Celodenní strava (snídaně, oběd a večeře) je pro všechny ubytované v táboře objednána a každý účastník je povinen ji uhradit při příjezdu do tábora. V minulém roce byla cena celodenní stravy 11,50 Eur/den.
  • cestovní pojištění (doporučujeme sjednat individuálně).

Přihlášení k účasti na letošním ročníku

Chcete-li se účastnit letošního 60. ročníku mezinárodní vojenské pouti v Lurdech v termínu 18.-20. května 2018, stáhněte si přihlášku ve formátu DOC nebo PDF.

Pečlivě si přečtěte informace uvedené na přihlášce a ve Všeobecných smluvních podnínkách VLRZ.

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději 29. března 2018 na adresu: Velení AČR, hlavní kaplan, Vítězné nám. 1500/5, 160 01 Praha 6.

Vybraní účastníci budou vyrozuměni Duchovní službou AČR emailem nejpozději 16. dubna 2018. VLRZ následně vystaví faktury a před odletem rozešle podrobné informace.

Dotazy

Pokud máte dotaz k vojenské pouti, neváhejte oslovit některého z vojenských kaplanů nebo nás kontaktujte na emialu chaplaincy.czech@gmail.com.

 

Těšíme se na setkání s Vámi při letošní jubilejní 60. mezinárodní vojenské pouti do Lurd!

 

Přiložené soubory: 

Nahoru