Home page > Aktuality > Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů

Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů

Příslušníci Armády České republiky, zástupci ministerstva obrany a váleční veteráni uctili ve středu 10. listopadu ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech památku těch, kteří bojovali na frontách dvou světových válek i novodobé válečné veterány. Ekumenické bohoslužbě ke Dni válečných veteránů předsedali hlavní kaplan Armády ČR plukovník gšt. Jaroslav Knichal a poradce ministra obrany pro duchovní službu Pavel Ruml.

Vzpomínkové akce se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata, náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací MO Lukáš Klučka, zástupci Ekumenické rady církví, České biskupské konference a další hosté.

Hlavní kaplan Armády ČR plukovník gšt. Jaroslav Knichal uvedl, že bohoslužba je výrazem úcty a poděkování vojákům, veteránům a všem, jímž věrnost vlasti a obrana svobody a demokracie byla a je celoživotní přísahou a zdůraznil, že někteří položili to nejcennější, život. „Tento den je připomínkou velikosti člověka, který je připraven nasadit i svůj život v zápase za to, v co věří,“ zmínil plukovník gšt. Jaroslav Knichal.

V rámci slavnostní bohoslužby pak zazněly modlitby za padlé a zemřelé i za mír. Svíce u modliteb zapálili náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata a náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací MO Lukáš Klučka.

„Den válečných veteránů je pro nás jeden z nejvýznamnějších dnů. Připomínáme si oběti válek a vojáky, kteří v nich bojovali. Není to naší primární povinností, ale snažíme se naše válečné veterány podporovat," zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Bohoslužba byla součástí připomínek ke Dni válečných veteránů, který připadá na čtvrtek 11. listopadu. Tento den bude v České republice pokračovat řada dalších akcí k uctění památky válečných veteránů.

text: podplukovnice Vlastimila Cyprisová 
foto: praporčík Petr Dohnal 

Fotogalerie

Nahoru