Home page > Aktuality > Kaplani pomáhají budovat ducha spolupráce

Kaplani pomáhají budovat ducha spolupráce

U ženistů je samozřejmostí, že kaplani přinášejí do výcviku témata k rozvoji lidského rozměru ve službě. Při posledních nočních střelbách bylo jedno z výcvikových témat taktická evakuace, do které kaplani vložili teambuildingové prvky. V rámci odsunu raněného muselo družstvo zdolat „elektrický ohradník“, kde mělo za úkol projít lanovou překážkou, aniž by došlo k dotyku s lanem. Ke zdárnému splnění této výzvy byla nutná spolupráce a koordinace celé skupiny.

Ze začátku byla vidět snaha, aby každý zdolal překážku sám, ale to nebylo skoro možné. Bylo slyšet mnoho komentářů, jestli je to potřeba a zda si evakuaci raněného jen zbytečně nestěžujeme.

Později se družstva stmelila a začala navrhovat a zkoušet řešení, která byla více či méně úspěšná. Viditelná však byla nálada v družstvu, které začalo mezi sebou komunikovat. Ukázalo se, že družstvo, které spolupracuje, je vždy silnější, než jednotlivec a hlavně začala být v družstvu velmi dobrá nálada. Vzájemná spolupráce totiž přináší nejen úspěch v práci, ale především mnoho radosti a zábavy.

Kaplani chtějí podporovat své jednotky, aby plnili lépe své úkoly. Jedno z témat je posilování vzájemné soudržnosti a spolupráce.

 

Text a fotografie: kapitán Jan Böhm, kaplan 15. žp

Fotogalerie

Nahoru