Home page > Aktuality > Kaplani vyprošují požehnání pro vojáky

Kaplani vyprošují požehnání pro vojáky

V pátek 28. 9. 2018 se konal 1. ročník Svatováclavského pochodu k uctění památky Blanických rytířů a knížete Václava jako patrona táborského praporu, kterému propůjčil název „Svatováclavský“ prezident Václav Havel v roce 2000.

Po úvodním slovu velitele praporu a místostarostky města Tábor kaplani připomněli postavu knížete svatého Václava a jeho význam pro naši vlast. Po oživení legendy o Blanických rytířích kaplan 15. ženijního pluku požehnal účastníkům pochodu, kdy vyprošoval ochranu pro účastníky, které čekalo 36 nebo 76 km dlouhé putování.

Účastníci pochodu měli možnost přispět ve startovném na podporu neziskových organizací v Táboře. Vybralo se zhruba 150tis. Kč. Tyto peníze byly rozděleny mezi dvě organizace starající se o děti.

Kaplani se pravidelně modlí za vojáky a je zažitým zvykem, že přinášejí své slovo a modlitbu při vojenských nástupech a dalších vojenských událostech. Své slovo a požehnání vyslovili kaplani také při slavnostním nástupu k 65. výročí vzniku vojenského výcvikového prostoru Hradiště, který se konal 4. 10. 2018 v Radošově.

Fotogalerie

Nahoru