Home page > Aktuality > Konference hlavních vojenských kaplanů v Krakově

Konference hlavních vojenských kaplanů v Krakově

Ve dnech 28. ledna až 1. února 2019 se v Krakově v Polsku uskutečnila 30. mezinárodní konference hlavních vojenských kaplanů NATO a PfP (International Military Chief of Chaplains Conference – IMCCC 2019).

Konference je nejvyšším výročním setkáním hlavních představitelů vojenských duchovních služeb států NATO a zemí Partnerství pro mír (PfP). Letošní konference se zúčastnilo více než 90 delegátů z 39 zemí takřka celého světa (Evropa, Amerika, Jižní Afrika, Jižní Korea…) reprezentujících nejen křesťanské náboženství, ale i například judaismus, buddhismus či islám. Armádu České republiky zastupoval hlavní kaplan plk. gšt. Jaroslav Knichal. Tématem konference, která má především pracovní, organizační, studijní, ale i společenský a duchovní rozměr, bylo „Pastorační péče o vojáky: mezi slávou minulosti a výzvami budoucnosti“.

V rámci týdenní konference si účastníci připomněli 100. výročí vzniku vojenského ordinariátu v Polsku. Během ekumenické bohoslužby zazněla slova vojenského biskupa brigádního generála Józefa Guzdeka: „Bible popisuje osudy několika vojáků, jejichž skutky a postoje budí úctu a obdiv přes stovky let. Jedním z nich je římský setník. Můžeme se ptát, co udělal, aby si získal uznání místních obyvatel? Bylo to kvůli jeho charakteristickým rysům a především jeho citlivému srdci. Bible popisuje setníka jako osobu, která se stará o svého služebníka. Když se dozvěděl o onemocnění sluhy, okamžitě podnikl všechny kroky, aby mu pomohl. Udělal to nejlepší. Římský setník může učit vojáky profesionalitě, spravedlnosti a důvěře. Stejně také nás vojenské kaplany vede k přemýšlení o kvalitě a stylu naší služby vojákům.“

Fotogalerie

Nahoru