Home page > Aktuality > Mali očima vojenského kaplana

Mali očima vojenského kaplana

Africký stát Mali je oficiálně uváděn jako země s převažujícím muslimským obyvatelstvem. Dle dostupných informací zde vyznává 90% obyvatel islámské náboženství, 9% obyvatel domorodá náboženství a pouhé 1% tvoří křesťané.

Čeští vojáci působí v několika regionech tohoto státu. Bamako, hlavní město Mali, je místem, kde se můžete setkat s křesťanskými věřícími, kostely a své sídlo zde má i místní arcibiskup. Naši vojáci se zde pravidelně setkávají se zaměstnanci, kteří pochází z řad místních obyvatel. Jsou mezi nimi muslimové i křesťané. Není mezi nimi vidět žádná nevraživost, či nenávist. Jsou k nám, ale i k sobě, navzájem velmi vstřícní a usměvaví. Druhé místo působení českého kontingentu je v 60 km vzdáleném městě Koulikoro (asi 45.000 obyvatel) na základně Koulikoro Training Center (KTC). Zde působí vojenský kaplan, jehož služba se týká nejen vojáků umístěných na této malijské vojenské základně. Pravidelně navštěvuje české vojáky v jejich působišti v hlavním městě Bamaku, či doprovází vojáky do míst jejich působení mimo tyto základny. Snaží se jim být neustále nablízku, aby mohl být nápomocen. Vojákům je k dispozici nejen v oblasti duchovních, či duševních potřeb, ale může svým dílem přispět např. i ke vzdělávání.

Služba našim vojákům

Pro příslušníky 102. průzkumného praporu i 44. lehkého motorizovaného praporu, kteří momentálně na zahraniční operaci v Mali působí, připravil dvě přednášky. Témata si vojáci vybrali sami. První téma se týkalo posedlosti zlými duchy a boje proti nim tzv. exorcismu. Druhým tématem, kterým se vojáci společně se svým kaplanem zaobírali, byl vznik a rozvoje rytířství v kontextu náboženství. A to od jejich prvopočátků, až do současnosti. Samozřejmou součástí přednášek byla diskuze a sdílení různých názorů. Další z povinností kaplana nasazeného v misi, je připravit a prožít s vojáky „etický seminář“ na dané téma. Zde je možnost upozornit, či prodiskutovat situace, ve kterých se mohou vojáci ocitnout.

Mezinárodní spolupráce a místní komunita

Mimo tuto službu má vojenský kaplan využít zahraniční operace i ke spolupráci v rámci mezinárodního společenství kaplanů. Na základně KTC působí další dva vojenští kaplani. Jedná se o španělského duchovního a druhý je příslušníkem německého bundeswehru. Setkávání jsou na této základně samozřejmostí.

Společně se španělským kolegou se snažíme i o podporu místních křesťanů. Město Koulikoro je totiž ohledně křesťanství v Mali velmi důležitým bodem. V tomto městě se nachází zhruba dva tisíce věřících křesťanů a z toho je na 500 aktivních, pravidelně navštěvujících bohoslužby. Ve městě je také umístěn jediný katolický seminář v Mali. V současnosti je zde dvacet jedna mladých mužů, kteří se připravují na cestu kněžství. Nedaleko od semináře se nachází klášter sester františkánek.

Společně jsme byli klášter sester navštívit a podpořit je v jejich práci. Ve zdejším klášteře se nachází pět sester. Dvě sestry původně pochází z Kolumbie, dvě jsou z Demokratické republiky Kongo. Poslední je místní žena, která se v současné době připravuje na vstup do kláštera, absolvuje tedy tzv. noviciát. Františkánky pravidelně jezdí k místnímu kostelu, kde mají také své prostory, v nichž působí a snaží se býti nápomocny místním obyvatelům. Jednou z činností, kterou vykonávají je výuka a vzdělávání dětí, či dospělých žen. V Mali není povinná školní docházka, a pokud dítě navštěvuje školu, rodiče musí přispívat na její provoz. Částka není vysoká a pohybuje se kolem 3.500,- CFA franků za jedno dítě na tři měsíce (1.000,- CFA je asi 40,- Kč). Pokud otec chodí do práce, vydělá si průměrně 60.000,- CFA. Průměrná rodina zde v Mali má kolem 8 dětí. Snaha sester je tedy dát minimální možnost vzdělání i těm, kterým to nedovoluje finanční situace. Dospělé ženy navíc učí i základním věcem ohledně hygieny a domácích prací. Především šití na strojích, kterým si zde pak mohou přivydělat. Při návštěvě místní křesťanské komunity, 15. srpna na svátek Panny Marie, kdy jsme mohli společně stát u obětního stolu s místním knězem, bylo krásné sledovat ženy v jejich nových a pestrých šatech. O tomto svátku byl velmi silný zážitek, prožít společné chvíle s místním společenstvím a to nejen při bohoslužbě, ale i na slavnosti, která následovala. Společný tanec, zpěv, a to nejen v kostele, ale i po mši svaté, velmi utužoval sounáležitost mezi křesťany. Následovalo společné jídlo, které se sestávalo z vařené rýže se zelím a pečeným masem. To vše smícháno dohromady a přineseno ve velkých mísách, vždy pro celou rodinu, či menší společnost 6 – 7 lidí. Jedlo se společně tam, kde zrovna kdo seděl.

Celé společenství nás velmi pozitivně přijalo. Problém byla pro nás pouze jazyková bariéra, neboť oficiálním jazykem zde v Mali je místní bambarština, či francouzština. Anglicky zde mluví jen velmi málo lidí. Základy jazyka mají pouze vzdělanější vrstvy obyvatel (lékaři, či učitelé). Byli jsme rádi za takto strávený den, v těchto místech, kdy jsme mohli nejen svou přítomností podpořit tuto křesťanskou komunitu. Jednou z dalších možností podpory, je nákup výrobků, či předmětů, které místní lidé vytvoří. Sestry františkánky pravidelně navštěvují základnu KTC a zde vlastní výrobky prodávají. Tímto dochází k podpoře místních lidí.

Se španělským kaplanem bychom ve školním roce také chtěli navštívit i studenty katolického semináře. Je to ovšem otázka na jejich představené, protože bychom neradi narušovali průběh pobytu v semináři, či studium. Další důležitá okolnost je bezpečnostní situace v tomto regionu.

Nyní se tedy za toto společenství můžeme modlit a doufat, že jejich rodná země bude i nadále ke svým křesťanským obyvatelům vstřícná, tak jako doposud.

npor. Jaroslav Zoubek, vojenský kaplan

Fotogalerie

Nahoru