Home page > Aktuality > Ohlédnutí za rokem 2016 u kaplanů Vzdušných sil AČR

Ohlédnutí za rokem 2016 u kaplanů Vzdušných sil AČR

U Vzdušných sil AČR byli v roce 2016 vojenští kaplani pouze u tří leteckých základen – ve Kbelech, Čáslavi a Náměšti nad Oslavou. Každá ze základen má svá specifika, ale jedno je u „modrých“ společné – velká vytíženost, ať už doma či v zahraničí – minulý rok byli příslušníci letectva na misích v Afghanistánu, na Sinaji, v Iráku a na Islandu a také na mnoha zahraničních cvičeních. Kaplani usilují být oporou vojákům a u letectva to znamená snažit se být co nejvíce se svými kolegy právě v průběhu plnění jejich služebních úkolů. Inspirací v průběhu roku jsou i aktivity „kaplanského“ rázu, někdy i na mezinárodní úrovni.  

Konference NAFCCC 2016

Kaplani Vzdušných sil AČR se už několik let pravidelně účastní této konference „modrých“ kaplanů, která má tradici delší než 60 let. Každý rok v červnu hostí toto setkání jiná ze zemí NATO. V minulém roce se organizace ujalo španělské letectvo a program byl opravdu bohatý. Hlavní část konference proběhla od 13. do 18. června v Malaze a nosným tématem byla ekologie a ozbrojené síly. Pracovní i neformální setkání kaplanů z více než dvaceti letectev NATO přineslo mimo jiné bohatou výměnu názorů a zkušeností. Za českou Duchovní službu se účastnili kaplan Zedníček a kaplan Švancara. 

Cvičení Baltic Eye II.

Kaplan 21. základny taktického letectva, kapitán Marek Maxim Švancara se 10.-18. července zúčastnil součinnostního česko-litevského cvičení v Šiauliai. Jeho součástí bylo umístění už druhého české kříže na tzv. Horu křížů. První kříž zde osadila už před několika lety 211. taktická letka při misi Baltic Air Policing. V roce 2016 přišla řada na čáslavskou 212. taktickou letku, a proto byl na cvičení přizván i kaplan základny, který se věnoval také fotografování a tiskovým aktivitám. Neformální pietní akt na Hoře křížů byl také spojený se vzpomínkou na tragicky zahynulé piloty 212. letky. Hora křížů zanechala na přítomné čáslavské vojáky hluboký dojem.  

Pocta československým válečným letcům RAF

Kaplan kbelské 24. základny dopravního letectva, kapitán Jiří Zedníček, doprovázel 21. července 2016 delegaci do Anglie. Jejím cílem bylo uctění památky československých letců, kteří sloužili především za druhé světové války v Royal Air Force (RAF). Součástí delegace byl i kardinál Dominik Duka, jehož otec také sloužil za války u britského letectva. Pomyslným vyvrcholením této pietní pouti byl let bývalého pilota RAF a nyní už 93 letého generála Emila Bočka v dvoumístném stroji Spitfire. Součástí nabitého programu byla mimo jiné i bohoslužba vedená kardinálem Dukou.

Pravoslavná vojenská pouť v Polsku

Historicky poprvé se voják AČR zúčastnil XXI. pravoslavné vojenské pouti na horu Grabarku ve východním Polsku, která proběhla  od 16. do 20. srpna. Pozvání bylo adresováno kaplanovi Švancarovi, který je pravoslavného vyznání. Této poutě se každoročně účastní několik set příslušníků uniformovaných složek a tisíce pravoslavných věřících nejen z Polska, ale také z Ukrajiny, Litvy nebo Slovenska. A právě rok 2016 byl významný účastí slovenského Náčelníka Generálního štábu generála Maxima, který se hlásí k pravoslavné církvi. Pro polské organizátory znamenalo jeho zapojení velkou čest a bylo vysloveno přání, aby se pouti v dalších letech postupně účastnilo více zahraničních vojáků včetně generálů, jmenovitě byli pozvaní i čeští vojáci.

Setkání „pracovní skupiny“ leteckých kaplanů

Šestého září 2016 se doslova „slétli“ kaplani ze Kbel a Čáslavi na základnu v Náměšti nad Oslavou. Naskytla se možnost volných míst v plánovaném letu, a proto byla využita a podařilo se tak uskutečnit setkání „pracovní skupiny“ leteckých kaplanů, kteří jinak konzultují svou činnost hlavně při odborných shromážděních Duchovní služby AČR. Hlavním námětem „modrého“ kaplanského setkání byla specifika činnosti „padreho“ u základny. Proběhlo zvážení aktuálních otázek u letectva, které se týkají kaplanů, a také výměna zkušeností a názorů. Podobné „slety“ byly shledány jako žádoucí i do budoucna, aby byly nalezeny vhodné jednotné postupy, jak realizovat duchovní službu u českého letectva.

 

Autor: vojenský kaplan Marek Maxim Švancara

Fotogalerie

Nahoru