Home page > Aktuality > Řeka jako symbol plynutí života

Řeka jako symbol plynutí života

V měsíci červenci a srpnu uspořádali vojenští kaplani etické semináře u 15. ženijního pluku. Cvičilo se na řece Morava. Etický seminář byl organizován jako třídenní výcvik s plavbou na řece. Ta měla sloužit jako symbol plynutí života a času.

Ženisti byli pozváni k rozhovoru a uvažování o významu uspořádání životních hodnot v osobním i pracovním životě. Při stavbě symbolů, které charakterizovaly jednotlivá desetiletí života, probíhal rozhovor o zaměření člověka v těchto jednotlivých obdobích života. V modelové situaci bylo na výběr pět priorit - zaměření na sebe, rodinu, přátele, společnost nebo kariéru. V prvním desetiletí se stavěl hrad z písku, v druhém bunkr, v třetím vozidlo, ve čtvrtém dům, v pátém věž jako symbol vrcholu pracovního života, v šestém pomník jako poukaz na předávání důležitých hodnot ve zralém věku, v sedmém stavba dětského hřiště pro vnoučata a v osmém hrob.

Do plavby na řece uváděla vojáky královna Mab, víla, o které píše Shakespear ve čtvrtém zpěvu v díle Romeo a Julie. Je to ta, která uvádí lidi do snu. Na konci plavby potom vojáci vystoupili stejnými dveřmi z plavby a napsali dopis jako odkaz z dvoudenního rozvažování o životě. Tento dopis přijde za několik týdnů domů.

Vojenští kaplani se etickými semináři snaží nabídnout vojákům prostor k přemýšlení o hodnotách, které jsou důležité pro jejich službu i život. Semináře probíhají zážitkovou formou a je na účastnících, aby sami došli k vlastnímu postoji.

Fotogalerie

Nahoru