Home page > Aktuality > Vojenské uniformy zpestřily Lurdy

Vojenské uniformy zpestřily Lurdy

Jedno z nejznámějších poutních míst ležící v podhůří francouzských Pyrenejí zaplnili vojáci, váleční veteráni, studenti vojenských škol a jejich rodiny. Do Lurd na 59. mezinárodní vojenskou pouť ve dnech 19. až 21. května 2017 přijeli ze 40 zemí světa.

Tradice společných setkání v Lurdech začala v roce 1958, kdy němečtí vojáci přijali pozvání francouzských vojáků ke společné modlitbě za mír. Byl to zároveň i krok k usmíření po 2. světové válce. Touha po pokoji i ochota prosit za padlé a zraněné kolegy je stále aktuální a tento rok přivedla na toto místo 12 tisíc vojáků včetně téměř sta poutníků z České republiky.

Pro každý rok organizátoři zvolí motto, které provází celou mezinárodní vojenskou pouť a dává příležitost k zamyšlení. Letošní znělo: „Daruj nám pokoj.“

Při pátečním slavnostním zahájení se přinesením svých vlajek představily všechny zúčastněné národy. Program doprovázelo více než 10 vojenských hudeb. Váleční veteráni přinesli dopis papeže Františka, adresovaný účastníkům. Papež tímto poselstvím pozdravil vojáky, policisty a jejich rodiny. Vyjádřil své uznání všem, kteří se podílejí na operacích, které navracejí a udržují mír v různých částech světa, a vyzval poutníky: „Modlete se za klid těch, kteří zemřeli, byli zraněni i za jejich blízké. V těchto neklidných dobách je důležité uvědomit si, že mír je dar a že bychom neměli přestávat prosit Boha ‚Daruj nám pokoj‘.“ Po těchto slovech nový štrasburský arcibiskup a správce francouzské vojenské diecéze Luc Ravel zapálil svíci letošní poutě.

Vedoucí české delegace zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Petr Mikulenka zapálil v sobotu dopoledne svíci za naše vojáky, kteří zemřeli při výkonu služby. Program českých poutníků pokračoval mší v bazilice Neposkvrněného početí a odpolední křížovou cestou. Pro mnoho lidí bylo nevšedním zážitkem vystoupení vojenských hudeb, které na různých místech města zpříjemňovaly odpolední atmosféru. Večerní program zakončil světelný průvod, který k Lurdům neodmyslitelně patří.

Letošní pouť byla zakončena nedělní mezinárodní mší v bazilice Pia X.

Účast českých poutníků organizačně zastřešuje od roku 1999 Duchovní služba Armády České republiky. „Jsem rád, že můžeme díky podpoře armády a ministerstva obrany nechat zakusit atmosféru mezinárodní vojenské pouti v Lurdech i našim vojákům, občanským zaměstnancům a studentům vojenských škol. Pro mnoho z nich je to hluboký zážitek i příležitost nabrat novu sílu pro svou další službu v armádě.“ dodává hlavní vojenský kaplan Jaroslav Knichal.

Fotogalerie

Nahoru