Home page > Aktuality > Vojenští kaplani se do armády vrátili před 20 lety

Vojenští kaplani se do armády vrátili před 20 lety

Součástí oslav 20. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky bylo 19. června 2018 otevření výstavy před Generálním štábem AČR i ekumenická bohoslužba ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Výstava před budovou generálního štábu na Vítězném náměstí v Praze 6 seznámí návštěvníky se službou duchovních v uniformě od 1. světové války po současnost a je volně přístupná do 20. srpna 2018. Vernisáž výstavy uvedl hlavní kaplan plukovník gšt. Jaroslav Knichal slovy: „Touto výstavou chceme vzdát úctu a vyjádřit poděkování všem, kteří se do historie duchovní služby zapsali jako služebníci ducha. Rád bych jmenoval Tomáše Holuba a Jaromíra Dusa, kteří stáli před dvaceti lety u zrodu dnešní Duchovní služby Armády České republiky.“ Po těchto slovech společně přestřihli pásku a zahájili výstavu ministryně obrany Karla Šlechtová, zástupce náčelníka Generálního štábu-náčelník štábu brigádní generál Miroslav Hlaváč, předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, místopředseda Ekumenické rady církví Petr Procházka a hlavní kaplan.

Po otevření výstavy byla sloužena ekumenická bohoslužba ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého, které společně předsedal hlavní kaplan a jeho zástupce podplukovník Miloslav Kloubek. Vojenský kostel je místem modlitby za padlé a zemřelé i za mír. Právě u desek s texty těchto modliteb zapálili svíce náčelník generálního štábu generálporučík Aleš Opata a ministryně obrany Karla Šlechtová. V závěru bohoslužby přítomné krátce pozdravil první místopředseda Ekumenické rady církví Petr Procházka a předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, který připomněl, že naše společnost stojí na dvou pilířích - víra a čest.

Duchovní služba AČR je jedinečná tím, že stojí na ekumenických základech a společně vojákům slouží 32 duchovních z 9 křesťanských církví. Od roku 1998 prošlo armádou již 50 vojenských duchovních z 10 církví. Prvním vojenským kaplanem byl současný plzeňský biskup Tomáš Holub. Po jeho působení na Balkáně byl společně s evangelickým farářem Jaromírem Dusem pověřen přípravou duchovní služby v rezortu obrany.

Padre, jak dnes říkají vojáci svému vojenskému kaplanovi, je připraven naslouchat a doprovázet. Účastní se výcviků i zahraničních operací. Jeho služba je nabízena všem, nejen věřícím, a každý má právo si vojenského kaplana vyžádat, přijmout, ale i odmítnout. Je k dispozici jak samotným vojákům, tak i jejich rodinám. Je poradcem velitele v oblasti etiky a lidského rozměru služby jeho podřízených.

Můžeme říci, že v průběhu staletí se nezměnilo poslání vojenských kaplanů: být nablízku konkrétnímu člověku v náročném vojenském prostředí a stále platí „Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.“

Fotogalerie

Nahoru