Home page > Aktuality > Výročí narození generál Methoděje Kubáně

Výročí narození generál Methoděje Kubáně

Dnes je tomu 134 let, kdy se na Valašsku v Horní Bečvě narodil Methoděj Kubáň. Pozdější generál duchovní služby a generální vikář československé branné moci.

V roce 1908 byl vysvěcen na kněze. Bezprostředně po vypuknutí první světové války byl přidělen jako duchovní správce k epidemiologickému oddělení polní nemocnice. Prošel bojiště v Rusku, Srbsku a Albánii. Staral se o nemocné i umírající vojáky a v těžkém prostředí se nakazil nejprve černými neštovicemi a později i tropickou malárií.

Službě vojenského duchovního zůstal věrný i po vzniku samotné Československé republiky. Působil na Těšínsku, v Žilině, Josefově, Praze i na mnoha dalších místech republiky. Svými nadřízenými byl vždy hodnocen jako vynikající důstojník, který měl výborný vliv na vojáky a současně se mimořádně zasloužil o dobré vztahy mezi armádou a civilním obyvatelstvem. Dekretem prezidenta republiky byl v roce 1938 povýšen na generála duchovní služby.

Zapojil se do protinacistického odboje v řadách Obrany národa. Podporoval rodiny zatčených a pronásledovaných vojáků. Zatčen byl 29. srpna 1940 pro údajnou urážku německé branné moci. Po odpykání třináctiměsíčního trestu v káznici v Bautzenu (Budyšíně) však nebyl propuštěn, ale převezen do věznice na Pankráci a odtud od terezínské Malé pevnosti. Nakonec byl odeslán do koncentračního tábora Dachau, kde 5. března 1942 zemřel na následky brutálního týrání.

Fotogalerie

Nahoru