Oficiální stránky Duchovní služby Armády České republiky

Vojenští kaplani jsou duchovní, které do jejich služby vysílají společně všechny křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví a v České biskupské konferenci, aby ve vojenském prostředí sloužili všem, kteří o pomoc požádají.

Motivem pro službu vojenských kaplanů je parafráze zásadní věty z dokumentu katolické církve Radost a naděje, která říká: "Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana.

Ve službě duchovních v armádě se tedy nejedná o misijní hlásání víry - kaplan nikdy nemluví o věcech víry jako první; nejedná se ani o jakési moralizování a napomínání - základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, ale jde především o službu naslouchání, o službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří.

Tato služba je náročná a my vojenští kaplani jsme velmi vděční, že v ní nejsme sami, že mezi sebou vytváříme ekumenické společenství, jež nás posiluje, že máme jistotu podpory mnoha lidí z různých církví, kteří se za nás modlí, že ve vlastní modlitbě nalézáme Boží posilu. Velmi si vážíme také vzájemně se doplňující spolupráce s vojenskými psychology, vrchními praporčíky a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.
 
 

Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránů

Publikováno: 11.11.2021 Autor: zp

Příslušníci Armády České republiky, zástupci ministerstva obrany a váleční veteráni uctili ve středu 10. listopadu ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech památku těch, kteří bojovali na frontách dvou světových válek i novodobé válečné veterány.

Tisíc návštěvníků prošlo během noci vojenským kostelem

Publikováno: 1.6.2021 Autor: zp

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého se v pátek 28. května 2021 opět zapojil do Noci kostelů.

Noc kostelů ve vojenském kostele

Publikováno: 27.5.2021 Autor: zp

Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické ulici na Hradčanech se v pátek opět zapojí do Noci kostelů.

Nezapomínáme ani po 15 letech

Publikováno: 20.1.2021 Autor: zp

V úterý 19. ledna 2021 sloužil hlavní kaplan plk. gšt. Jaroslav Knichal ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze mši za 42 obětí tragické nehody slovenského letadla AN-24.

Nahoru