Home page > Vojenští kaplani

Vojenští kaplani

Od obnovení duchovní služby v naší armádě v roce 1998 prošlo službou vojenského kaplana již 57 vojenských kaplanů z jedenácti křesťanských církví. V současné době slouží v Ozbrojených silách ČR 33 vojenských kaplanů a 1 vojenská kaplanka z jedenácti křesťanských církví. Můžte je vyhledat dle místa jejich působení nebo podle abecedy.

Přehled vojenských kaplanů podle místa působení

Vedení duchovní služby:

hlavní kaplan - plk. gšt. ICLic. Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal

poradce ministra obrany pro duchovní službu - Mgr. Pavel Ruml

asistent hlavního kaplana a sekretář duchovní služby - prap. Zdeněk Peterka

Kaplani složek ozbrojených sil a agentur:

kaplan Velitelství pro operace Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Vladimír Hudousek

kaplan Agentury personalistiky AČR Praha (zástupce hlavního kaplana) - pplk. Mgr. Miloslav Kloubek

kaplan Posádkového velitelství Praha – mjr. Mgr. Petr Fiala

kaplan Hlavního velitelství Vojenské policie Praha – pplk. Mgr. David Tomčík

kaplan Velitelství Vojenské policie Olomouc – kpt. Mgr. Roman Lukáš

kaplan Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha – mjr. ThLic. Tomáš Mlýnek

kaplanka Vojenské nemocnice Brno - kpt. Mgr. Gabriela Horáková

kaplan Agentury vojenského zdravotnictví Hradec Králové – kpt. Mgr. Tomáš Altman

kaplan Univerzity obrany Brno – kpt. Mgr. Dan Petříček

kaplan Hradní stráže Praha – mjr. Mgr. Jan Kupka

Kaplani Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov:

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov  – pplk. Mgr. Josef Konečný
(ředitel Pastoračního centra Duchovní služby AČR v Luleči)

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – mjr. Mgr. Pavel Matoušek

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – kpt. Mgr. Rostislav Toman

kaplan Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov – npor. Mgr. Stanislav Škvor

Kaplani brigád, leteckých základen,  a praporů:

kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec – kpt. Mgr. Pavel Brichta

kaplan 41. mechanizovaného praporu Žatec - npor. Mgr. Vladimír Moravec, DiS.

kaplan 42. mechanizovaného praporu Tábor - npor. Mgr. Petr Haška

kaplan 44. lehkého mechanizovaného praporu Jindřichův Hradec - neobsazeno (zajišťuje kpt. Mgr. Pavel Brichta)

kaplan 7. mechanizované brigády Hranice – kpt. Mgr. Daniel Waclawek

kaplan 71. mechanizovaného praporu Hranice - npor. Mgr. Rostislav Strojvus

kaplan 72. mechanizovaného praporu Přáslavice - npor. Mgr. Ivan Stanko, DiS.

kaplan 73. tankového praporu Přáslavice - npor. Mgr. František Hruška 

kaplan 74. mechanizovaného praporu Bučovice - npor. Mgr. Jaroslav Zoubek 

Kaplani pluků:

kaplan 13. dělostřelecký pluk Jince – kpt. Mgr. Zdeněk Havránek, BBA

kaplan 14. pluk logistické podpory Pardubice – kpt. Mgr. Jiří Zedníček

kaplan 15. ženijní pluk Bechyně – kpt. Mgr. Tomáš Harastej

kaplan 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec – kpt. Bc. Petr Šabaka

kaplan 43. výsadkového pluku Chrudim – kpt. Mgr. Milan Novotný

kaplan 53. pluk průzkumného a elektronického boje Opava - kpt. Mgr. Kamil Vícha

kaplan 102. průzkumného praporu - npor. Mgr. Boleslav Firla

Kaplani vzdušných sil

kaplan 21. základny taktického letectva Čáslav – kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D.

kaplan 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vicenice u Náměště nad Oslavou – kpt. Mgr. Petr Němec 

kaplan 24. základny dopravního letectva Praha Kbely – kpt. Mgr. Drahomír Frühbauer

kaplan 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice – kpt. Mgr. Michal Balek

Ostatní příslušníci duchovní služby:

správce vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech - nrtm. Radoslav Sidor

správce Pastoračního centra Duchovní služby AČR - Karel Bajczar

Přehled vojenských kaplanů podle abecedy

Altman Tomáš

Balek Michal

Brichta Pavel

Fiala Petr

Firla Boleslav

Frühbauer Drahomír

Harastej Tomáš

Havránek Zdeněk

Haška Petr

Horáková Gabriela

Hruška František

Hudousek Vladimír

Kloubek Miloslav

Knichal Jaroslav

Konečný Josef

Kupka Jan

Lukáš Roman

Matoušek Pavel

Mlýnek Tomáš 

Moravec Vladimír

Němec Petr

Novotný Milan

Petříček Dan

Stanko Ivan

Strojvus Rostislav

Šabaka Petr

Škvor Stanislav

Švancara Marek Maxim

Toman Rostislav

Tomčík David

Vícha Kamil

Waclawek Daniel

Zedníček Jiří

Zoubek Jaroslav

Nahoru